Do kiedy złożyć PIT-28 na 2022 rok

Deklarację PIT-28 wypełniają osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Z takiego rozliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych bądź jawnych. Ponadto podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o charakterze podobnym również wypełniają deklarację PIT 28.

PIT 28 – do kiedy termin rozliczenia?

PIT-28 na 2022 rok należy złożyć do 28 lutego 2022 roku. Podatnik składa go pod warunkiem dopełnienia wszystkich obowiązków zgłoszeniowych. Ten termin obowiązuje, gdy podatnik zmienia działalność, którą dotychczas prowadził i jest ona opodatkowana inną metodą oraz gdy rozpocznie on prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu trwania roku podatkowego. Podatnik opłaca podatek w formie ryczałtu, jeśli do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, gdy uzyskał pierwszy w roku podatkowym przychód, złoży pisemne oświadczenie, że wybiera taki sposób opodatkowania. Warto również pamiętać, że jeżeli w trakcie roku przychody podatnika przekroczyły kwotę 250 000 euro, to w kolejnym roku podatkowym nie może rozliczyć się na zasadach ryczałtu.

PIT-28 na jakich zasadach nie można się rozliczyć?

Na PIT-28 nie można rozliczać się razem z małżonką/małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jeżeli podatnik wybrał ryczałt ewidencjonowany, nie może wówczas rozliczyć się wspólnie z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem na przykład podatkiem 17% według skali podatkowej. Ponadto ryczałtowcy na PIT-28 nie rozliczają kosztów uzyskania przychodu. Niemniej jednak jako rekompensata traktowana jest niższa stawka podatku oraz odliczenia:

  • składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • ulgi abolicyjnej
  • ulg i odliczeń innego typu, które odliczane są od dochodu i wskazane w artykule 26 ustawy o PIT

Ponadto możliwe jest również oddanie 1% podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz wybranej organizacji pożytki publicznego.

Jakich ulg nie odliczają ryczałtowcy?

Ryczałtowcy nie odliczają

  • ulgi prorodzinnej
  • ulgi IP BOX
  • ulgi B+R

Mogą jedna te ulgi rozliczać w sytuacji, gdy posiadają inne źródła przychodów, które są rozliczane na innych deklaracjach podatkowych. Pozostałe ulgi, które obowiązują, można odliczać od wykazanej na PIT kwoty. Ponadto ryczałtowcy mają również możliwość odliczać stratę od przychodów, która jest wykazana przed przejściem na ryczałt. Jeżeli podatnik jest opodatkowany różnymi stawkami ryczałtu, ma wówczas obowiązek dokonywać odliczeń od każdego rodzaju przychodu. Dokonuje je w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają konkretne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie, że rodzaj działalności jest to odpowiednia stawka. Jednakże można stosować kilka stawek ryczałtu na raz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here