Czy można odliczyć od podatku koszty związane z leasingiem?

Leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania przedsiębiorstw. Pozwala on na zakupienie potrzebnego sprzętu, maszyn lub samochodów, nie ponosząc jednorazowego kosztu, a raczej rozłożenie go na raty. Wiele firm zastanawia się jednak, czy koszty związane z leasingiem mogą być odliczone od podatku. Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, ale z pewnymi ograniczeniami.

1. Co to jest leasing?

Leasing to umowa, w której leasingodawca udostępnia leasingobiorcy dane urządzenie lub sprzęt, a ten z kolei płaci za nie miesięczną ratę. Po upływie umowy leasingowej sprzęt zazwyczaj jest zwracany do leasingodawcy, a leasingobiorca może wykupić go za dodatkową opłatą.

2. Jakie koszty związane z leasingiem można odliczyć od podatku?

Koszty związane z leasingiem można odliczyć od podatku, jeśli są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przykładowe koszty, które można odliczyć to:

a. Raty leasingowe

Miesięczne raty leasingowe mogą być odliczone od podatku, jednakże z pewnymi ograniczeniami. W przypadku leasingu operacyjnego, koszty te są rozłożone na cały okres trwania umowy, a firma może odliczyć tylko część z nich, która jest związana z wykorzystaniem sprzętu do celów biznesowych. W przypadku leasingu finansowego, koszty te są rozłożone na czas używania sprzętu, ale firma może odliczyć je w całości.

b. Opłaty związane z leasingiem

Do opłat związanych z leasingiem zaliczamy między innymi opłaty manipulacyjne, ubezpieczenie, koszty transportu i montażu, a także opłaty za zakończenie umowy. Wszystkie te koszty można odliczyć od podatku, pod warunkiem, że są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

c. Wykup sprzętu

Jeśli leasingobiorca decyduje się na wykupienie sprzętu po zakończeniu umowy leasingowej, koszty te również można odliczyć od podatku.

3. Jakie koszty związane z leasingiem nie można odliczyć od podatku?

Nie wszystkie koszty związane z leasingiem można odliczyć od podatku. Przykładowe koszty, które nie są odliczalne to:

a. Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu, który został wzięty na zakupienie sprzętu nie jest odliczalne od podatku.

b. Nadpłata

Jeśli leasingobiorca dokona nadpłaty, która przekracza wartość raty, nadwyżka nie jest odliczalna od podatku.

c. Koszty związane z użytkowaniem prywatnym

Jeśli firma korzysta z leasingowanego sprzętu również do celów prywatnych, to koszty związane z tym użytkowaniem nie są odliczalne od podatku.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia kosztów związanych z leasingiem?

Aby móc odliczyć koszty związane z leasingiem od podatku, firma musi posiadać dokumenty potwierdzające ich wysokość oraz związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są to między innymi faktury VAT oraz umowa leasingowa.

Często zadawane pytania

  1. Czy koszty związane z leasingiem samochodów można odliczyć od podatku? Tak, koszty związane z leasingiem samochodów można odliczyć od podatku, pod warunkiem, że samochody są wykorzystywane do celów biznesowych.
  2. Czy koszty związane z leasingiem sprzętu medycznego można odliczyć od podatku? Tak, koszty związane z leasingiem sprzętu medycznego można odliczyć od podatku, pod warunkiem, że sprzęt jest wykorzystywany w celach medycznych.
  3. Czy koszty związane z leasingiem nieruchomości można odliczyć od podatku? Nie, koszty związane z leasingiem nieruchomości nie są odliczalne od podatku.
  4. Czy koszty związane z leasingiem mogą być odliczone od podatku PIT? Nie, koszty związane z leasingiem można odliczyć jedynie od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
  5. Czy koszty związane z leasingiem można odliczyć od podatku w pełnej wysokości? Nie, sposób odliczenia kosztów związanych z leasingiem zależy od rodzaju leasingu oraz od tego, czy koszty są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podsumowanie

Podsumowując, koszty związane z leasingiem można odliczyć od podatku, pod warunkiem że są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie wszystkie koszty związane z leasingiem są odliczalne, a sposób ich odliczenia zależy od rodzaju leasingu. Aby móc odliczyć koszty związane z leasingiem, firma musi posiadać dokumenty potwierdzające ich wysokość oraz związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.motell.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here