Jak założyć własną działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza jest to forma prowadzania własnego przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne, które zarządzają firmą. Jest to prowadzenie działalności na tzw. „własną rękę”. Działalność gospodarcza jest dla wielu osób pomysłem na życie, a prowadzenie jej, osiągnięte sukcesy i przychody daję wiele radości, zadowolenia oraz pozwalają samorealizować się. Działalność gospodarczą można postrzegać rzez pryzmat wielu czynników. Niektórzy za główny cel prowadzenia firmy zakładają odpowiednio wysokie przychody, dla innych najważniejszym jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, które będą zaspakajać potrzeby społeczne, jeszcze inni za cel stawiają sobie pomoc innym, organizując różnego rodzaju darmowe szkolenia, kursy, zbiórki. Każda z osób bez względu na to, jaką działalność chce prowadzić powinna zapoznać się z wieloma zasadami dotyczącymi założenia i prowadzenia własnego interesu, a także powinna dostosować się do wielu norm i zaleceń formalnych, dzięki którym działalność ta będzie legalna i objęta pewnymi prawami i obowiązkami działającymi na terenie Polski.
Aby prawidłowo przygotować się do prowadzenia własnej działalność gospodarczej należy odpowiednio się do tego przygotować oraz prześledzić i zastosować wiele punktów dotyczących założenia firmy oraz kierowania nią.
Można wyróżnić etapy zakładania działalności gospodarczej, dzięki którym może powstać przedsiębiorstwo, które będzie spełniało oczekiwana założenia.
Pierwszym z etapów jest odpowiedni dobór dziadziny, którą zajmować ma się firma. Od dobrego pomysłu, często zależy powodzenia firmy. Dziedzina, którą ma się zajmować forma powinna przyciągać wielu klientów, a realizacja pomysłu powinna być innowacyjna oraz profesjonalna. Właściciel firmy, powinien być dobrze przygotowany oraz interesować się danym tematem, aby móc czynnie uczestniczyć w działaniu przedsiębiorstwa. Firma prowadzona z pasją daje najlepsze rezultaty. Pomysł na firmę powinien także uwzględniać zapotrzebowanie na dany produkt lub usługi oraz zainteresowanie klienta przedstawianą ofertą.
Kolejnym etapem, dzięki któremu może powstać działalność gospodarcza jest pozyskanie odpowiedniego kapitału na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Przyszły właściciel powinien oszacować koszty, jakie będą potrzebne na tzw. „start”, a także przeanalizować wydatki i możliwe do osiągnięcia przychody, uzyskując tym samym pogląd na opłacalność firmy. Środki na rozpoczęcie działalność można pozyskać z wielu instytucji takich jak: Fundusz Pracy, Fundusze Europejskie, Kredyt Bankowy i inne.
Kolejna częścią zakładania firmy jest ustalenie formy prawnej przedsiębiorstwa oraz jego rejestracja. Należy zastanowić się czy prowadzona inwestycja będzie jednoosobową działalność czy przyjmie charakter spółki. Przyszły właściciel będzie musiał zarejestrować swoją działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jednoosobowej działalność zgłosić ją do CIDG.
Po dokonaniu odpowiednich rejestracji i wypełnieniu wszystkich związanych z tym formalności można przejść do kolejnych etapów tworzenia własnego biznesu. Przedsiębiorca powinien zadbać o zamówienie i wyprodukowanie pieczęci firmowej, która będzie potrzebna przy prowadzeniu firmy. Ważnym elementem zakładania firmy jest także uzyskanie numeru REGON oraz w niektórych przypadkach numeru NIP. W tym celu należy osobiście złożyć odpowiedni wniosek w przynależnym Urzędzie Gminy lub urzędzie statycznym nie później niż 14 dni od wpisu CIDG.
Kolejnym obowiązkowym etapem jest założenie bankowego konta firmowego. W tym celu należy zapoznać się z ofertami różnych placówek oraz wybrać tą najbardziej korzystną.
Następnym etapem jest zapoznanie się i dopełnienie obowiązków związanych z podatkami oraz opłatami ZUS, które mówią o obowiązku opłat z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Po rozpoczęciu działalność obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zgłoszenie firmy do Urzędu Skarbowego, gdzie zostanie nadany firmie numer NIP.
Końcowym etapem zakładania firmy jest dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z ewentualnym zatrudnieniem pracowników. Do zadań pracodawcy należy m.in. zgłoszenie ich do odpowiedniego inspektora pracy, zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia ZUS, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej pracowników, a także zapewnienie im bezpiecznej i higienicznej pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here