Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Planując zakup domu lub mieszkania, wiele osób decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego. Jest to jedna z najpopularniejszych form finansowania nieruchomości w Polsce. Jednak zanim zostanie udzielony kredyt, banki wymagają od potencjalnego kredytobiorcy przedstawienia określonych dokumentów. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego.

1. Dokumenty potwierdzające tożsamość

Jednym z najważniejszych dokumentów wymaganych przez banki jest dowód osobisty. Bank musi mieć pewność, że kredytobiorca jest osobą, której udziela kredytu. W przypadku, gdy kredytobiorca jest obcokrajowcem, bank może wymagać paszportu oraz pozwolenia na pobyt w Polsce.

2. Dokumenty potwierdzające źródło dochodu

Bank, przed udzieleniem kredytu, chce mieć pewność, że kredytobiorca jest w stanie spłacić zobowiązania. Dlatego ważne jest przedstawienie dokumentów, które potwierdzą źródło dochodu. Są to na przykład:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • Odcinek wypłaty z ostatniego miesiąca
 • Deklaracja podatkowa PIT

3. Dokumenty potwierdzające historię kredytową

Kredytodawcy chcą mieć pewność, że kredytobiorca spłaca swoje zobowiązania w terminie. Dlatego banki sprawdzają historię kredytową kredytobiorcy. W przypadku braku historii kredytowej, bank może zwrócić się do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w celu uzyskania informacji na temat innych zobowiązań finansowych kredytobiorcy.

4. Dokumenty dotyczące nieruchomości

Przed udzieleniem kredytu hipotecznego, bank musi poznać informacje na temat nieruchomości, którą kredytobiorca zamierza kupić. Bank może zażądać następujących dokumentów dotyczących nieruchomości:

 • Wycena nieruchomości
 • Akt notarialny potwierdzający prawo własności do nieruchomości
 • Oświadczenie o braku obciążeń i zabezpieczeń na nieruchomości
 • Dowód uiszczenia opłaty za przerejestrowanie nieruchomości

5. Umowa przedwstępna sprzedaży

Bank może zażądać przedstawienia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu bank może poznać szczegóły dotyczące transakcji oraz określić, kiedy będzie możliwe wypłacenie kredytu.

6. Oświadczenie o stanie cywilnym

Oświadczenie o stanie cywilnym to dokument potwierdzający, czy kredytobiorca jest żonaty, zamężna, rozwiedziony czy niezamężna/nieżonaty. Dzięki temu bank może określić, jakie zobowiązania ma kredytobiorca oraz czy może liczyć na wsparcie współmałżonka przy spłacie kredytu.

7. Dokumenty dotyczące zatrudnienia

Bank może zażądać przedstawienia dokumentów dotyczących zatrudnienia, na przykład:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • Umowa o pracę
 • Kopia ostatniej wypłaty

8. Dokumenty dotyczące wkładu własnego

Wkład własny to kwota, którą kredytobiorca musi uiścić przed wypłaceniem kredytu. Banki wymagają przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wkładu własnego. Mogą to być np. wycena nieruchomości, odcinek wypłaty z ostatniego miesiąca, informacja o posiadaniu inwestycji lub oszczędności.

9. Inne dokumenty

Bank może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, na przykład:

 • Umowy wynajmu nieruchomości
 • Informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej
 • Oświadczenie o zadłużeniu w innych bankach

FAQ – Często zadawane pytania

 1. Czy muszę mieć wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny? Tak, większość banków wymaga posiadania wkładu własnego. Zależ kwota wkładu własnego może się różnić w zależności od banku i rodzaju kredytu.
 2. Czy muszę posiadać już umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości? Nie, umowa przedwstępna sprzedaży nie jest wymagana na początku procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny. Jednak w późniejszym etapie bank może zażądać przedstawienia tej umowy.
 3. Czy potrzebuję historii kredytowej, aby otrzymać kredyt hipoteczny? Nie, nie jest to konieczne, ale brak historii kredytowej może wpłynąć na decyzję banku o przyznaniu kredytu lub warunkach jego udzielenia.
 4. Czy mogę przedstawić kopię dowodu osobistego zamiast oryginału? Tak, bank może zaakceptować kopię dowodu osobistego, ale musi ona być potwierdzona przez notariusza lub inną uprawnioną osobę.
 5. Czy muszę posiadać polskie obywatelstwo, aby otrzymać kredyt hipoteczny? Nie, obcokrajowcy mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w Polsce. Jednak bank może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak pozwolenie na pobyt w Polsce.

Podsumowanie

Uzyskanie kredytu hipotecznego jest procesem wymagającym przedstawienia wielu dokumentów. Banki chcą mieć pewność, że kredytobiorca jest w stanie spłacić zobowiązania oraz że nieruchomość, którą zamierza kupić, jest wolna od obciążeń. Dlatego przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny warto zebrać wszystkie potrzebne dokumenty. W ten sposób cały proces będzie przebiegał sprawniej i szybciej.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.jippon.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here