Miesięczne Archiwum: styczeń 2021

ZOBACZ TEŻ

Jakie są największe zagrożenia współczesnego świata?

Jakie są największe zagrożenia współczesnego świata?

Największe zagrożenia współczesnego świata to m.in. zmiany klimatu, terroryzm, konflikty zbrojne, pandemie, kryzys migracyjny, nierówności społeczne i ekonomiczne, a także zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem...