Kwalifikowany pracownik ochrony praca

Praca ochroniarza jest bardzo ciekawa. Trzeba przyznać, że w jej ramach możliwe jest zdobycie wielu ciekawych kontaktów. Bardzo ważne jest jednak, aby spełniać surowe wymogi, które zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Podstawowy warunek to oczywiście niekaralność. Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której pracownik ochrony sam był kiedyś karany wyrokiem bądź postanowieniem o umorzeniu postępowania i orzeczeniem środka zabezpieczającego. Drugi warunek związany jest z przebytymi kursami z zakresu samoobrony. W dobrym tonie jest również miła powierzchowność. Dlatego coraz więcej młodych ludzi, którzy chcą dobrze zarobić, decyduje się na pracę w ochronie ludzi oraz mienia. Szczególnie ta druga kwestia jest newralgiczna, zważywszy na fakt, że niekiedy niezbędne jest ochranianie konwojów z ogromną ilością gotówki. Na szczęście jednak przeprowadzane są specjalne szkolenia, na których sprawdzane są predyspozycje fizyczne oraz psychiczne kandydatów do wykonywania tego rodzaju działań.

Kwalifikowany pracownik ochrony praca nie jest zbyt łatwa. Trzeba mieć na uwadze, że w tym fachu liczy się precyzja oraz szybkie podejmowanie działań. W innym przypadku osoba lub mienie chronione może zostać narażone na uszczerbek, za co bezpośrednio i dyscyplinarnie odpowiada sam funkcjonariusz. Dobrze jest, aby zdawać sobie z tego sprawę. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w której akt oskarżenia był kierowany właśnie wobec osoby, której powierzono ochronę. Wynika to z faktu, że obowiązujący w Polsce kodeks karny wyróżnia przestępstwo rażącego zaniedbania obowiązków służbowych. W każdym przypadku może dojść do skazania wtedy, gdy czyn zabroniony został popełniony w związku z użyciem alkoholu bądź środka odurzającego. Dlatego w przypadku, gdy dana osoba wybiera się na służbę, powinna wystrzegać się jak ognia tych substancji. Pomoże jej to w złapaniu odpowiedniego rytmu pracy i sprawi, że będzie dobrze się czuła w trakcie wykonywania powierzonych jej obowiązków zawodowych.

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika ochrony jest stałe i nieustanne podnoszenie swoich kompetencji miękkich. Tym samym niezbędne jest uczęszczanie na trening asertywności. Cecha ta jest kluczowa dla każdego ochroniarza. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której dana osoba nie jest w stanie swobodnie porozumiewać się z interesantami. Liczy się odpowiednie obycie, które niekoniecznie idzie w parze z nabywanym doświadczeniem. Warto mieć na uwadze, że odpowiednie podejście do kwestii odbywania szkoleń i treningów rzutuje pozytywnie na możliwości awansu. Jak powszechnie wiadomo, ochroniarze są potrzebni na całym świecie. Dlatego w sytuacji, gdy dana osoba dobrze wykaże się w branży, może liczyć na zaangażowanie w bardziej ambitne projekty, takie jak ochrona kurortów czy praca przy imprezach masowych. Dlatego oprócz kompetencji miękkich, warto szkolić języki obce. Dzięki temu można w bardzo szybki sposób zyskać awans społeczny, który jest godny pozazdroszczenia przez pracowników innych branż.

Jeżeli zaś chodzi o kwestię umiejętności samoobrony, nie jest ona już tak istotna jak jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie prym wiodą środki ochrony osobiste. W niemal każdym sklepie można kupić gaz pieprzowy, który jest skutecznym środkiem na odstraszenie intruzów. Dobrze jest również zaopatrzyć się w pałkę teleskopową. W tym jednak przypadku niezbędne jest przejście treningu z jej używania z profesjonalistą. W innym przypadku, gdy dojdzie do konfrontacji, jeżeli taka broń biała zostanie nam odebrana, musimy liczyć się z konsekwencjami w postaci licznych siniaków, a nawet złamań. Pracownicy ochrony kwalifikowanej są także uprawnieni do noszenia broni palnej. Zaznacza się jednak, że stosowne zezwolenie jest wydawane przez organy administracji publicznej. Dlatego jeszcze przed wstąpieniem do danej formacji warto złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu. Dzięki temu zaoszczędzimy na czasie i sprawimy, że będziemy mogli rychło przejąć wymarzone obowiązki służbowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here