koszty uzyskania przychodu umowa o dzieło

Pracodawcy jeszcze częściej rezygnują z zawierania tradycyjnych umów o pracę, z zastępując je umowami cywilnoprawnymi. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest trywialnie prosta. Zawarcie z pracownikiem umowy o dzieło jest dla przedsiębiorcy niewątpliwie wygodniejsze finansowo. Taki typ umowy nie wiąże się bowiem z potrzebą prowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podlega tylko opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna ustalana Kodeksem cywilnym. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, natomiast zamawiający do wypłaty wynagrodzenia.

O wykorzystaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje tylko fakt otrzymania dochodu z tytułu wykonania dla zamawiającego utworu, lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej stanowiących przedmiot prawa autorskiego.

koszty uzyskania przychodu umowa o dzieło – co warto wiedzieć?
Każda osoba, pracująca na bazie umowy o dzieło ponosi określone koszty, jakie zapewniają jej realizację obowiązków zawodowych. Może być to np. koszt dojazdów do pracy. Zgodnie z definicją, zawartą w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami otrzymania dochodów są wydatki poniesione w celu uzyskania dochodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła dochodów. Chociaż ustawa nie reguluje typu wydatków uważanych za koszty uzyskania przychodów, pokazuje katalog tychże, jakie nie mogą nimi być. Przychód pomniejszony o koszty otrzymania przychodów zapewnia dochód, jaki to staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Gdy podpiszesz z przełożonym umowę o dzieło, koszt otrzymania przychodu — w zależności od określonych elementów, — może sięgać 20 czy 50 proc. wynagrodzenia brutto. Jeszcze parę miesięcy temu umowy o dzieło bez przekazania praw autorskich były objęte 20-procentrowym kosztem otrzymania przychodów. Przedmiotem takiej umowy mogło być np. zrealizowanie szkolenia. Prawo do odliczenia 50-procent kosztów przypadałoby twórcom, osiągającym przychody z tytułu wykonania dla zamawiającego utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej będących przedmiotem prawa autorskiego. Ulgowa stawka dotyczyła także osób, zatrudnionych na bazie umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich.

Kiedy wykorzystuje się 20% koszty uzyskania przychodów?
Ogólnie należy określić, iż 20% koszty uzyskania przychodów wykorzystuje się do umów o dzieło, jakie nie przenoszą praw autorskich. Przedmiotem takiej umowy może być np. uskutecznienie szkolenia bez przenoszenia praw do niego na uczestników tego szkolenia. Znaczy to, iż uczestnicy szkolenia nie będą mogli wykonywać takiego szkolenia wg takiego samu systemu czy z zastosowaniem fragmentów takiego wystąpienia. Do umowy o dzieło bez przenoszenia praw autorskich wykorzystuje się 20% koszty uzyskania przychodu.

Kalkulator umów o dzieło – koszty uzyskania przychodu
Kalkulator umów o dzieło przy obliczaniu wynagrodzenia pozwoli na wykorzystanie kosztów stanowiących 50% wypracowanego przez podatnika przychodu (wynagrodzenia brutto). Wykorzystanie tego typu kosztów ma miejsce tylko w wypadku podpisywania umowy z przekazaniem praw autorskich. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów autorskich. Jest on równy górnej granicy podstawowego progu fiskalnego, więc 85 528 zł. Kiedy koszty przekroczą daną kwotę, wtedy podatek liczy się bez ich wykorzystania. W innych wypadkach są wykorzystywane tradycyjne koszty uzyskania, jakie identycznie jak przy umowie zlecenie stanowią 20% przychodu.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem
Kalkulator umów o dzieło zapewnia określenie wynagrodzenia dla osoby, jaka jest równocześnie zatrudniona w konkretnym zakładzie na bazie stosunku pracy. Taka droga jest dostępna po zaznaczeniu opcji “własny pracownik”. Dochód z tytułu umowy o dzieło nawiązanej z własnym pracownikiem podlega zarówno opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak również oskładkowaniu, tak jak wynagrodzenie z etatu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here