podatek umowa o dzieło

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych, jaką zawiera się w sytuacji, kiedy praca wykonawcy ma zmierzać do uzyskania określonego materialnego czy niematerialnego efektu (np. stworzenie projektu strukturalnego, wykonanie strony internetowej, stworzenie programu multimedialnego etc.). Zapłata, jaką się otrzymuje, jest wynagrodzeniem za przygotowany produkt oraz stanowi dochód ulegający opodatkowaniu. W wypadku umowy o dzieło to zlecający pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz przekazuje je do urzędu. Podatek umowa o dzieło – co warto wiedzieć?

Czym jest umowa o dzieło?
Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych, jakie podlegają Kodeksowi Cywilnemu. Umowa zawierana jest pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie oraz reguluje obszar obowiązków, jakie powinny zostać wykonane w konkretnym okresie przez tego drugiego, i w konsekwencji dać oczekiwany rezultat materialny czy niematerialny. Umowę o dzieło przeważnie zawierają osoby wykonujące tzw. wolne zawody. Charakterystyka ich pracy opiera się na wykonywaniu rozmaitych zadań dla jednego czy więcej zamawiających. Umowa dotyczy więc dziennikarzy, copywriterów, grafików, fotografów lub blogerów. Zawarcie umowy o dzieło może wystąpić zarówno pomiędzy inwestorem i osobą fizyczną, jak również dwoma osobami fizycznymi lub dwoma inwestorami.

Dochody z umowy o dzieło – zaliczki oraz składki
W wypadku umowy o dzieło zamawiający nie ma obowiązku płacenia składek na rzecz wykonawcy dzieła, jaki jest osobą fizyczną. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia społecznego, jak również zdrowotnego. Gdy przyjmujący zlecenie chce, może ubezpieczyć się indywidualnie. Potrzebne jest jednakże wpłacanie przez zamawiającego zaliczek na poczet podatku dochodowego. Dochody z umowy o dzieło z definicji prawa ulegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, więc wedle podatku 18 proc. czy 32 proc. po przejściu określonego progu.

Zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wykonywania dzieła zlecający liczy na dwa sposoby. Pierwszy przypadek jest, kiedy wynagrodzenie z racji umowy o dzieło nie przewyższa 200 zł, i jej odbiorcą nie jest pracownik. Wówczas zamawiający odprowadza podatek zryczałtowany w wielkości 18 proc. odjętych od dochodów (z pominięciem odliczenia kosztów jego otrzymania). Taka metoda opodatkowania nie wymaga ujęcia w zeznaniu podatkowym, więc przyjmujący zamówienie nie otrzyma PIT-11. ruga sytuacja odnosi się do umowy o dzieło opiewającej na wynagrodzenie większe aniżeli 200 zł. Wówczas zamawiający przymuszony jest do wpłacenia do urzędu podatkowego zaliczki w wielkości 18 proc. kwoty przychodu wypracowanego przez przyjmującego zlecenie. Przy umowie o dzieło dochód to różnica przychodu z wyłączeniem odliczeń zwolnionych z opodatkowania oraz kosztów otrzymania przychodu w formie zryczałtowanych 20 proc. od przychodu. W opisanym wypadku potrzebne jest wystawienie przez zamawiającego PIT-11 oraz przekazanie go do skarbówki i wykonawcy dzieła. Tenże tymczasem musi otrzymane przychody wykazać w deklaracji PIT.

Rozliczenie podatkowe przychodu z umowy o dzieło
Drukiem odpowiednim do rozliczenia dochodów z umowy o dzieło przez osobę fizyczną jest PIT-37. Kwota winna zostać umieszczona w pozycji świadczącej o przychodach otrzymanych z działalności prowadzonej samodzielnie. Gdy podatnik podpisał więcej aniżeli jedną umowę o dzieło w przeciągu roku fiskalnego, winien wszelkie kwoty zsumować oraz ująć jako jedną w tej rubryce.

W sytuacji, kiedy doszło w owym okresie do wykonywania obowiązków zawodowych z tytułu stosunku pracy czy służbowego i ponadto działania, dochód z owego pierwszego winien odnaleźć się w pozycji dotyczącej należności ze stosunku pracy, i z innego w wierszu nadmienionym wcześniej. Dochody z umowy zlecenia oraz o dzieło odnajdą się w tej samej pozycji, uprzednio podsumowane. Gdy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zlecenia doszło do zatwierdzenia umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich, podatnik winien uzupełnić także rubrykę dotyczącą praw autorskich. Kwotę odnaleźć można w formularzu PIT-11 nadesłanym przez płatnika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here