Rejestracja spółki w Warszawie – jak wygląda proces?

0
862

Rejestracja spółki w Warszawie, jak i w innych miastach, zasadniczo odbywa się podobnie. Istnieją dwa sposoby na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po pierwsze, można dokonać tego w formie tradycyjnej, poprzez akt notarialny. Po drugie, można wykorzystać do tego drogę internetową, korzystając z portalu S24, będącego własnością Ministerstwa Sprawiedliwości. A co w sytuacji, w której chodzi o zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce? Sprawdźmy, jak przebiega rejestracja spółki w Warszawie, jeśli chodzi właśnie o oddział zagraniczny.

Zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce – krok po kroku

Każda zagraniczna firma, której marzeniem jest rejestracja spółki w Warszawie, ma obowiązek posiadać siedzibę w Polsce, to znaczy na dowód przedstawić umowę najmu lokalu. Niezbędne jest też ustalenie, kto będzie pełnomocnikiem reprezentującym spółkę. Warunkiem jest, że musi on posiadać polski adres zamieszkania. Każdy, kto rozpoczyna zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce, musi zacząć od uzyskania wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Potrzebne będą do tego następujące dokumenty: wniosek o rejestrację oddziału i cztery informacje: o organach podmiotu zagranicznego, o pełnomocniku, o przedmiocie działalności oddziału, a także ewentualne informacje o prokurentach. Aby rejestracja spółki w Warszawie odbyła się sprawnie, każdy wniosek powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące osoby upoważnionej do reprezentowania oddziału (imię, nazwisko, numer PESEL, adres, wzór podpisu, najlepiej poświadczony notarialnie), a także dokument będący odpisem aktu założycielskiego lub umowy, koniecznie z tłumaczeniem.

Konieczne jest określenie przedmiotu działalności zgodnego z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej. Przedmiot działalności zarejestrowanej w Polsce spółki musi być podobny do tego zagranicznego, to znaczy – nie powinien być szerszy, ale też nie może być zawężony. Oddział zobowiązany jest do uzyskania numeru NIP.

Rejestracja spółki w Warszawie – jakie są koszty?

Zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce wiąże się z pewnymi opłatami administracyjnymi. Sama opłata sądowa za złożenie wspomnianego wniosku to koszt rzędu 500 złotych. Konieczny jest również wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego, a to kosztuje 100 złotych. Wszelkie dokumenty muszą być profesjonalne przetłumaczone. Taka usługa tłumaczeń uwierzytelnionych jest warta nawet kilkaset złotych, najczęściej mieści się w przedziale od 300 do 600 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here