Skuteczna ochrona plonów przed szkodnikami ma znaczenie

Termin środki ochrony roślin obejmuje szeroką gamę związków chemicznych o różnym działaniu, w tym insektycydy, fungicydy, herbicydy, rodentycydy, nematocydy, regulatory wzrostu roślin i inne.

W idealnym przypadku chemiczny środek chroniący rośliny musi być śmiertelny dla szkodników będących celem zwalczania, ale nie dla gatunków innych niż docelowe, w tym dla człowieka czy owadów i roślin pożytecznych. Niestety tak nie jest, więc pojawiły się kontrowersje dotyczące stosowania i nadużywania środków ochrony roślin w rolnictwie i ogrodnictwie. Nadmierne i nieodpowiedzialne stosowanie tych chemikaliów może spowodować spustoszenie w ekosystemie, dlatego zawsze należy kierować się zaleceniami producentów. Główne zastosowanie środków chwastobójczych różni się na całym świecie, ale dotyczy zazwyczaj upraw bawełny, soi, kukurydzy, ziemniaków, buraków i zbóż. Podstawowymi korzyściami są konsekwencje działania tych środków, to jest niszczenie szkodników, chwastów i chorób uszkadzających plony.

Na przykład efekt zabicia gąsienic i innych owadów żerujących na uprawie przynosi główną korzyść w postaci wyższych i lepszej jakości zbiorów.

uprawy

Ogromne korzyści przyniosło stosowanie środków ochrony roślin w leśnictwie, zdrowiu publicznym i sferze domowej, i oczywiście w rolnictwie, sektorze, od którego w dużej mierze zależy gospodarka w wielu krajach. Stosując herbicydy do ziemniaka zwiększamy szanse na zdrowe plony w odpowiedniej ilości. Wzrost produktywności jest spowodowany kilkoma czynnikami, w tym stosowaniem nawozów, lepszymi odmianami nasion i wykorzystaniem nowoczesnych maszyn rolniczych. Produkty agrochemiczne stanowią integralną część tego procesu, zmniejszając straty spowodowane przez chwasty, choroby i szkodniki owadzie, które mogą znacznie zmniejszyć ilość plonów. Poważne zachwaszczenie, szczególnie we wczesnej fazie zakładania upraw, ostatecznie przyczynia się do zmniejszenia plonów nawet o 40 procent. Herbicydy zapewniają więc różne korzyści ekonomiczne dla rolników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here