Współczesne związki

Związek małżeński w przyszłości, obecnie i najprawdopodobniej w przyszłości będzie podstawową, najbardziej powszechną relacją pomiędzy kobietą a mężczyzną. Obecna młodzież w wyobrażeniach o małżeństwie i rodzinie bliższa jest swoim rodzicom, a nawet dziadkom, niż modelom aktualnie najbardziej lansowanym. Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość tworzy nowe warunki, w których żyją współczesne małżeństwa. Decydując się na zawarcie małżeństwa kobieta i mężczyzna dysponują pewnym wyjściowym potencjałem dojrzałości psychicznej, który pozwala im optymistycznie postrzegać wspólną przyszłość. Również w interesie społecznym jest to, aby zawierane związki małżeńskie były trwałe i stanowiły stabilną podstawę do prawidłowego rozwoju dzieci. Wspólna konfrontacja z rzeczywistością życia małżeńskiego i rodzinnego wpływa na rozwój tego potencjału lub staje się serią przykrych porażek.

Od kilku lat możemy zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia kobiet nie tylko z powodów ekonomicznych, ale również osobistych, takich jak chęć ciekawszego życia czy dążenie do samorealizacji. Następuje powolny proces modyfikacji ról małżeńskich. Coraz częściej i coraz więcej kobiet pełni odpowiedzialne funkcje menadżerskie w różnego rodzaju firmach, jak również coraz częściej i coraz więcej mężczyzn podejmuje funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci.

Wzrósł komfort życiowy rodzin w zakresie dostępności do dóbr materialnych i kulturalnych, jak i usług z tego zakresu. Nowe osiągnięcia medycyny i ich rozpowszechnienie znacznie podwyższyło zabezpieczenie zdrowotne wszystkich członków rodzin. Według niektórych wzrosły również oczekiwania i wymagania względem osobowości małżonka i jakości związku. Tradycyjne wartości rodzinne w życiu społecznym zaczęto podważać i wypierać. Rosnące napięcia i nierozwiązane konflikty pomiędzy małżonkami kończą się rozwodami. Najczęstszą ich przyczyna są nieporozumienia na tle finansów, będące w dużej mierze wynikiem błędnego myślenia, że konto wspólne to najlepsze rozwiązanie.

Zmniejsza się procent osób żyjących w formalnych związkach małżeńskich tworzących z dziećmi pełną rodzinę. Nierzadko zdarza się, że małżonkowie odraczają decyzję o rodzicielstwie do momentu uzyskania stabilizacji na rynku pracy. Są też małżeństwa, które ze względu na wygodę w życiu, robienie kariery zawodowej, zarabianie pieniędzy wybierają życie we dwoje, bez dzieci. Rozpowszechnił się konkubinat, czyli trwałe pożycie mężczyzny z kobietą bez zawarcia związku małżeńskiego lub inaczej mówiąc współzamieszkiwanie partnerów bez ślubu. Taka forma wspólnego życia ma tendencje wzrostowe, szczególnie tak gdzie była mniej powszechna i wybierana jest z różnych powodów.

Partnerzy planują w przyszłości zawrzeć związek małżeński, ale uważają, że jeszcze nie nadszedł na to czas, boją się większego zaangażowania i mają różne wątpliwości co do małżeństwa, traktują współzamieszkiwanie jako preludium, sprawdzenie się, przed zawarciem formalnego związku lub świadomie, od początku, wybierają taki układ na stałe. Nadal wiele kontrowersji wzbudzają związku osób tej samej płci, czyli związki homoseksualne. Doprowadziło to do upowszechnienia się przekonania, że nie można zmienić orientacji osób o preferencjach homoseksualnych. Zaistniałe procesy społeczne stwarzają klimat zachęcający osoby homoseksualne do ujawniania swojej orientacji seksualnej i łączenia się w pary.

Pewna część dorosłych kobiet i mężczyzn żyje w pojedynkę z przymusu, ponieważ nie spotkały odpowiedniej osoby, z która chciałyby się związać lub wybierają taką drogę życia ze względu na karierę zawodową, dążenie do sukcesu, samorealizację. Motywem takiego wyboru bywa również lęk przed zaangażowaniem i postrzeganie zbyt dużego ryzyka związanego z trwałą relacją z drugim człowiekiem, a niekiedy egoizm i wygodnictwo. Niewątpliwie zjawisko życia w pojedynkę swoją popularność zawdzięcza mediom, które w licznych serialach promują i kreują ten styl życia oraz rynkowi produktów i usług, kierujących swoją ofertę do singli.

PODZIEL SIĘ
Następny artykułJak zarabiać więcej?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here