Zalety i wady leasingu finansowego

Leasing finansowy to coraz popularniejsza forma finansowania w Polsce. Jest to umowa pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, na mocy której leasingodawca udostępnia leasingobiorcy wybrany przez niego przedmiot, w zamian za comiesięczne opłaty. Leasing finansowy posiada zarówno zalety, jak i wady. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze z nich.

Zalety leasingu finansowego

1. Elastyczność umowy

Leasing finansowy to elastyczna forma finansowania, która pozwala na dostosowanie umowy do indywidualnych potrzeb klienta. Można dostosować okres leasingu, wysokość wpłaty własnej oraz comiesięczną ratę. Dzięki temu klient ma większą kontrolę nad swoim budżetem i może lepiej planować swoje wydatki.

2. Brak konieczności uiszczenia wysokiej wpłaty własnej

W przypadku leasingu finansowego nie jest wymagane uiszczenie wysokiej wpłaty własnej, jak ma to miejsce w przypadku kredytu. Wysokość wpłaty własnej zależy od indywidualnych preferencji klienta i może wynosić nawet 0%. Dzięki temu można zaoszczędzić pieniądze na początku inwestycji.

3. Korzyści podatkowe

Leasing finansowy to również korzyści podatkowe. Wysokość rat leasingowych można odliczyć od podatku dochodowego. Ponadto, w przypadku leasingu przedmiotów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, można odliczyć także VAT.

4. Możliwość wymiany przedmiotu na nowszy model

Leasing finansowy daje możliwość wymiany przedmiotu na nowszy model. W przypadku, gdy przedmiot traci na wartości lub ulega awarii, można go wymienić na nowszy model bez dodatkowych kosztów.

Wady leasingu finansowego

1. Koszty leasingu

Leasing finansowy wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty administracyjne czy ubezpieczenie przedmiotu leasingowego. W przypadku, gdy przedmiot ulegnie awarii, koszty naprawy również leżą po stronie leasingobiorcy.

2. Wysokie kary umowne

Leasing finansowy to umowa długoterminowa, co oznacza, że w przypadku przedwczesnego zakończenia umowy, leasingobiorca musi zapłacić wysoką karę umowną. Wysokość kary zależy od wartości przedmiotu i okresu trwania umowy.

3. Konieczność zgody leasingodawcy na wprowadzenie zmian w przedmiocie leasingowym

Leasingobiorca nie ma pełnej swobody w korzystaniu z przedmiotu leasingowego. W przypadku wprowadzenia zmian w przedmiocie leasingowym, leasingobiorca musi uzyskać zgodę leasingodawcy, co może być czasochłonne i wymagać dodatkowych kosztów.

4. Brak możliwości sprzedaży przedmiotu

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingowy nie jest własnością leasingobiorcy. Oznacza to, że nie ma on możliwości sprzedaży przedmiotu, gdyż formalnie nie jest on jego własnością.

Czy warto skorzystać z leasingu finansowego?

Decyzja o skorzystaniu z leasingu finansowego zależy od indywidualnych potrzeb klienta oraz od rodzaju przedmiotu, który ma zostać sfinansowany. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować koszty leasingu oraz korzyści i wady, jakie się z nim wiążą.

Jeśli potrzebujemy elastycznej formy finansowania, która pozwoli nam na dostosowanie umowy do indywidualnych potrzeb, leasing finansowy może okazać się dobrą opcją. Dzięki braku konieczności uiszczenia wysokiej wpłaty własnej, będzie to korzystna forma finansowania zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją działalność.

Warto jednak pamiętać, że leasing finansowy wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz wysokimi karami umownymi, a przedmiot leasingowy nie jest własnością leasingobiorcy, co może być niekorzystne w przypadku chęci sprzedaży przedmiotu.

Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy leasing finansowy jest korzystniejszy niż kredyt? To zależy od indywidualnych preferencji klienta oraz od rodzaju przedmiotu, który ma zostać sfinansowany. Leasing finansowy jest korzystniejszy dla tych, którzy nie chcą uiszczać wysokiej wpłaty własnej oraz potrzebują elastycznej formy finansowania.
  2. Czy raty leasingowe można odliczyć od podatku? Tak, wysokość rat leasingowych można odliczyć od podatku dochodowego.
  3. Czy leasingobiorca może sprzedać przedmiot leasingowy? Nie, przedmiot leasingowy nie jest własnością leasingobiorcy, więc nie ma on możliwości sprzedaży przedmiotu.
  4. Czy przedmiot leasingowy może być wymieniony na nowszy model? Tak, leasing finansowy daje możliwość wymiany przedmiotu na nowszy model bez dodatkowych kosztów.
  5. Czy przedwcześnie zakończona umowa leasingowa wiąże się z karą umowną? Tak, przedwczesne zakończenie umowy leasingowej wiąże się z wysoką karą umowną. Wysokość kary zależy od wartości przedmiotu i okresu trwania umowy.

Podsumowanie

Leasing finansowy to elastyczna forma finansowania, która może okazać się korzystna dla wielu przedsiębiorców. Dzięki możliwości dostosowania umowy do indywidualnych potrzeb, braku konieczności uiszczenia wysokiej wpłaty własnej oraz korzyściom podatkowym, leasing finansowy może być dobrą alternatywą dla tradycyjnego kredytu.

Jednakże, należy pamiętać, że leasing finansowy wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz wysokimi karami umownymi, a przedmiot leasingowy nie jest własnością leasingobiorcy, co może być niekorzystne w przypadku chęci sprzedaży przedmiotu.

Przed podpisaniem umowy leasingowej warto dokładnie przeanalizować koszty leasingu oraz korzyści i wady, jakie się z nim wiążą, aby podjąć świadomą decyzję.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące leasingu finansowego, skorzystaj z naszych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skonsultuj się z doradcą finansowym.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.diamondchand.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here