Czym się różni PIT-36 od PIT-36L?

Deklaracja PIT-36, obok PIT-37, jest jednym z najpopularniejszych druków podatkowych w Polsce. Wiele osób jednak cały czas myli formularz PIT-36 z PIT-36L. Nazwa wskazująca tylko na jedną literę różnicy może być myląca, gdyż obydwie deklaracje dotyczą co prawda z założenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednak finalnie – skierowane są do zupełnie inaczej rozliczających się podmiotów.

Sposób opodatkowania – podatek ogólny czy podatek liniowy

Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą powinien zdecydować się na jakiś sposób rozliczenia podatkowego. Główną zasadą rozliczeń, są tak zwane zasady ogólne. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, polega na opodatkowaniu podatkiem na dwóch progach podatkowych Osoby opodatkowane w ten podstawowy sposób, na zasadach ogólnych, rozliczać się będą formularzem PIT-36. Oznacza to, że formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT-36L jest natomiast formularzem skierowanym do podatników, którzy również prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, ale opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) – czyli na zasadach tak zwanego podatku liniowego.

Podatek ogólny – rozliczenie

Opodatkowanie na zasadach ogólnych z założenia, obejmuje obecnie opodatkowanie dwoma podstawowymi stawkami podatku: 18% lub 32%. Kwotą graniczną w obliczaniu podatku jest aktualnie kwota 85 528 zł (podstawa obliczenia podatku). W przypadku rozliczenia podatkowego na zasadach ogólnych, podatnik dokonuje operacji obliczeniowych swojej podstawy opodatkowania, wyliczając odpowiednio przychody, koszty uzyskania tych przychodów i dochody. Mają oni też z założenia prawo, do rozliczania odpowiednich ulg i zwolnień. Od tych operacji rachunkowych zależy bezpośrednio wysokość zobowiązań podatkowych. Rozliczenie PIT nastąpić może w sposób tradycyjny lub elektroniczny e-PIT (czyli PIT przez Internet). W 2019 roku nie była jeszcze dostępna usługa „Twój e-PIT” dla podatników PIT-36. Ustawodawca zapowiada, że ma być ona dostępna od 2020 roku. Na koniec warto zaznaczyć, aby podatnicy sprawdzali najnowsze uregulowania, ponieważ obecnie pojawiają się zapowiedzi ustawodawcy o wprowadzaniu kolejnych ulg dla osób najmniej zarabiających – które w praktyce możliwe, że stworzą dodatkowy, trzeci próg podatkowy.

pit

Podatek liniowy – zasady główne

Podatek liniowy, określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest szczególną formą opodatkowania, którą przedsiębiorca musi wskazać wprost (nie zadziała ona z automatu). Podatek liniowy wynosi 19%. Oznacza, to, że rozliczenie PIT na formularzu PIT-36L jest możliwe, wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego złożenia oświadczenia o wyborze takiej formy opodatkowania. W przypadku podatku liniowego, podatnik jednak nie ma możliwości skorzystania z większości ulg i zwolnień. To rozwiązanie opłacalne staje się przede wszystkim dla podatników o dużych dochodach, którzy i tak przekroczyli by drugi próg w rozliczeniu PIT – dlatego też wybierają oni PIT-36L.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here