Harmonogramowanie produkcji za pomocą systemu ERP

Optymalne zaplanowanie produkcji jest dużym wyzwaniem, ponieważ wymaga uwzględnienia licznych czynników, z których niektóre niełatwo jest kontrolować. Przygotowanie zaś harmonogramu, który można by było stosować w dalszej przyszłości, jest praktycznie niemożliwe bez oprogramowania ERP.

Dlaczego ERP?

Niektórzy twierdzą, że do zaplanowania produkcji wystarcza, by znać stany magazynowe. To może być prawdą tylko w małych firmach o nieskomplikowanym profilu. Im bardziej złożony produkt i im więcej wymaga materiałów, podzespołów lub półproduktów, tym pilniejsza staje się potrzeba wszechstronnej kontroli procesu. Optymalizacja ERP pod kątem planowania produkcji oznacza włączenie pod nadzór dostaw, wysyłek oraz bieżących parametrów produkcji. Same stany magazynowe, choć są istotne, nie pozwalają przewidzieć harmonogramu produkcji w nieco dalszej przyszłości. Z tego też powodu samo oprogramowanie magazynowe nie wystarcza, by przeprowadzić harmonogramowanie. Zdecydowanie lepiej temu celowi służy pełny system ERP.

Czynniki wpływające na harmonogram produkcji

Systemy ERP pozwalają tworzyć skomplikowane modele harmonogramowania produkcji. Można uzależnić je od tego, jaka jest w danym okresie cena materiałów lub koszty pracy. Kontrola kosztów pozwala planować produkcję tak, aby większość prac wykonywać na tańszych materiałach, a dystrybuować wyroby przede wszystkim wtedy, kiedy stany magazynowe są wysokie i ceny zbytu także. Istotna dla harmonogramu będzie też klasyfikacja produktów, ponieważ pozwoli to na segmentację procesów produkcyjnych. Ma to na celu zapewnienie optymalnego stanu magazynowego i maksymalne wykorzystanie linii produkcyjnych w taki sposób, aby w danym momencie skupiać się na najbardziej dochodowych produktach.

Modele na przyszłość

Zaawansowane oprogramowanie ERP pozwala zrobić coś więcej niż tylko przygotować statyczny harmonogram. Dzięki temu, że dane są analizowane na bieżąco, harmonogramy mogą być generowane dynamicznie. To oznacza, że można płynnie przestawiać profil produkcji w zależności od wartości konkretnych czynników związanych z procesem produkcyjnym, podażą półproduktów lub popytem na gotowe wyroby. Optymalizacja ERP w ten sposób, aby takie harmonogramy były wykonalne, to trudne zadanie, ale firmy, które zdecydowały się na elastyczny model produkcji, generują większe zyski, a menedżerowie z większą łatwością reagują na wszystkie zmiany na rynku. To dlatego, że tworzone w ten sposób harmonogramy produkcji nie bazują tylko na stanach magazynowych, ale na bardzo wielu parametrach charakteryzujących złożony rynek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here