Istotne dla pracowników zmiany w Kodeksie pracy w roku 2021

Zmiany w prawie pracy miały już miejsce w 2020 roku, jednak określały one w głównej mierze obowiązki pracodawcy. Co zmieni się dla pracowników w 2021 roku i kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia zmian?

Urlop wypoczynkowy

Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni oraz 20 dni, jeżeli staż pracy jest krótszy, niż 10 lat. Tymczasem planowane jest ujednolicenie wymiaru urlopu tak, aby dla wszystkich zatrudnionych na etacie wynosił on 31 dni. Co więcej, Komisja Europejska chce, aby ojcowie mieli prawo do dwumiesięcznego urlopu tacierzyńskiego. Jeżeli pomysł ten zostanie zatwierdzony, Polska jako kraj członkowski prawdopodobnie będzie miała obowiązek wprowadzić go w życie. Natomiast zaległy urlop wypoczynkowy, zgodnie z obecnymi przepisami, należy wykorzystać do 30 września kolejnego roku. Niemniej jednak w tak zwanej ustawie covidowej rząd zatwierdził możliwość wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy (w tym także zaległy) w terminie wskazanym przez pracodawcę. Ta regulacja dotyczy jedynie czasu epidemii koronawirusa.

Praca zdalna

Popularna dziś praca zdalna nie doczekała się jeszcze regulacji w prawie pracy. Chodzi bowiem o to, aby określić, kiedy i czy w ogóle pracodawca ma prawo zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej oraz na jakich warunkach. W projekcie nowelizacji nie zostały uwzględnione kwestie ponoszenia kosztów wyposażenia stanowiska pracy w domu, jednak znajdują się tam regulacje dotyczące BHP. Pracodawca ma uzyskać możliwość delegowania pracownika do pracy zdalnej w momencie trwania epidemii bądź w czasie, gdy zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków w miejscu pracy nie będzie możliwe.

Kary dla pracodawców „alimenciarzy”

Od grudnia 2020 roku obowiązują przepisy, które uderzają w tak zwanych alimenciarzy oraz ich pracodawców. Nie chodzi tutaj o osoby, które płacą alimenty, a o te, które się od tego obowiązku uchylają. Jeżeli pracodawca celowo zaniża wynagrodzenie osoby zobowiązanej do płacenia alimentów bądź też w ogóle nie podpisał z taką osobą umowy, może być ukarany grzywną w wysokości od 15 do 45 tysięcy złotych. Przepis ten ma pomóc w wykrywaniu sytuacji, w których alimenciarze ukrywają swoje dochody, tak aby nie można było prowadzić z nich egzekucji.

Umowa o dzieło w ZUS

Pracodawca, który podpisuje z pracownikiem umowę o dzieło, będzie zobowiązany od 1 stycznia 2021 zgłosić ją do ZUS. Nie chodzi tu o osobę, a umowę. Działanie to nie ma bowiem na celu objęcie pracownika ubezpieczeniem społecznym, a jedynie ewidencjonowanie przez ZUS umów do celów statystycznych. W praktyce zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS nic nie zmienia w sytuacji ani pracownika ani pracodawcy, jednak ten za niedokonanie zgłoszenia może ponieść karę.

Równość płciowa w prawie pracy

Zgodnie z proponowanym projektem nowelizacji kobiety będą miały prawo do takich samych zarobków, jak mężczyźni. Co więcej, nie będzie można odmówić powierzenia konkretnych obowiązków kobiecie (i mężczyźnie!) tylko ze względu na płeć. Pracownik, który będzie nierówno traktowany, będzie mógł pozwać swojego pracodawcę i to z konkretnego artykułu. Dziś też ma taką możliwość, jednak nie ma w prawie zapisu, który jasno mówiłby o równości płci, a jedynie o nietolerancji czy dyskryminacji.

Więcej o zmianach w prawie pracy w bieżącym roku możecie znaleźć na stronie: kancelaria prawa pracy z Warszawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here