Metody wyceny spółek

Wartość przedsiębiorstwa oceniana jest na podstawie różnorodnych czynników, m.in. praw majątkowych oraz innych niematerialnych składowych. Sam proces powinien być obiektywny i bezstronny, dlatego wykonują go zawsze osoby trzecie, niepowiązane z daną firmą żadnymi zobowiązaniami finansowymi i biznesowymi. Wycena umożliwia konwersją kapitału na prawa, a jej wartość stanowi komponent danego sektora rynkowego.

Cele

Oceną wartości spółki zajmują się firmy, wyspecjalizowane w tej dziedzinie finansowej, jak choćby globalna sieć księgowości Crowe. Za pomocą odnośnika, umieszczonego na stronie  możesz zapytać o ofertę, odpowiadającą Twojemu zapotrzebowaniu. Wyceny spółek przeprowadzane są m.in. w celach podatkowych lub przy podziale kapitału przedsiębiorstwa. To również proces powiązany z transakcjami sprzedażowymi. Wycena stosowana jest również przy różnego rodzaju postępowaniach prawnych.

Metody

Wartość przedsiębiorstwa określana jest na podstawie wielu wytycznych. Najpopularniejsze metody to:

  • DFC (discounted cash flow) – szacowane są zdyskontowane przepływy pieniężne danej firmy
  • model porównawczy  – wycena przedsiębiorstwa dokonywana jest na podstawie przychodów innych spółek  o podobnym profilu działania w konkretnym sektorze gospodarczym  lub rynkowym
  • wzór opcyjny – pod uwagę brane są aktywa sprzedażowe i inne wskaźniki, określane na podstawie matematycznych narzędzi ekonomicznych
  • schemat dochodowy – najbardziej uniwersalny; odzwierciedla realną wartość rynkową przedsiębiorstwa, nie tylko na podstawie finansowych wytycznych

Z wyceną spółek związane są również pojęcia „wartości aktywnej/pasywnej”. Sposób przeprowadzanych działań zależy od wielu czynników, m.in. sytuacji rynkowej oraz dostępności niezbędnych danych. Wyceny spółek są różne, a każdy sposób jest równie skuteczny. Wybór odpowiedniego zależy jednak od obszaru, w którym dana firma się specjalizuje oraz oczekiwanych rezultatów kampanii. Nieco trudniejsza można okazać się wycena nienotowanych spółek giełdowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here