Pierwsza Oferta Publiczna – Co to jest IPO?

Pierwsza oferta publiczna to procedura oferowania papierów wartościowych danej spółki po raz pierwszy szerokiemu gronu klientów. Do czynienia z nią mamy wtedy, gdy firma lub inny podmiot wchodzi na giełdę i nigdy przedtem nie był na niej notowany. Jednak by móc być notowanym na giełdzie, przyszły uczestnik rynku musi spełnić kilka warunków, dwa najważniejsze z nich to sporządzenie prospektu emisyjnego oraz postępowanie przed instytucją nadzorującą dopuszczenie do obiegu giełdowego papierów wartościowych.

Elementy składowe prospektu emisyjnego

Prospekt emisyjny to nic innego jak dokument lub zbiór dokumentów zawierających w sobie najważniejsze i wymagane prawem informacje o danym emitencie, prezentowany w celu pozyskania jak największej liczby inwestorów. W dokumencie takim zawarta jest informacja o terminie pierwszej oferty publicznej, przedstawione są osoby zasiadające w zarządzie spółki lub firmy.

W prospekcie emisyjnym powinny także znajdować się dane dotyczące sytuacji finansowej emitenta oraz planowanych ścieżkach rozwoju. Celem upubliczniania tego rodzaju informacji jest umożliwienie ewentualnym inwestorom podjęcie decyzji o zakupie opartej na jawnych danych, by była ona przemyślana, skalkulowana i w żaden sposób niezmanipulowana. Prospekt jest ważny przez rok od momentu zatwierdzenia go przed Komisją Nadzoru Finansowego. W związku z członkostwem w Unii Europejskiej, zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego, pozwala na poszukiwanie inwestorów na wszystkich rynkach krajów członkowskich. Co ciekawe istnieje szereg odstępstw, które powalają na przedstawienie pierwszej oferty publicznej bez publikowania prospektu emisyjnego.

Jeden z przystanków na długiej drodze

Decyzja o wejściu na giełdę nie zostaje podjęta w ciągu jednego dnia. Jest to długotrwały i skomplikowany proces, w którym IPO jest jednym z końcowych przystanków. Dana spółka podejmuje szereg działań, by móc być notowaną na giełdzie. Związane jest to z dużymi zmianami statutowymi, często sporymi kosztami, a także sporządzeniem i przedstawieniem właściwym organom wielu wymaganych prawem dokumentów.

Rodzi się zatem pytanie — w jakim celu spółki chcą być obecne na giełdzie? Powodów jest kilka od prestiżu, aż po możliwość pozyskania w krótkim czasie dużego kapitału, dzięki któremu firma może się rozwijać, inwestować w nowe technologie i stawać w szranki z konkurentami z branży.

Natomiast dla inwestorów jest to możliwość stania się właścicielem części nowoczesnej firmy o dużym potencjale, a przy dobrej koniunkturze mogą oni liczyć na duży zwrot ze swojej inwestycji. Więcej na temat akcji, rynku giełdowego i inwestycji można dowiedzieć się na stronie freedom24.pl : https://pl.freedom24.com/ipo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here